IFS Broker Certificaat

IFS Broker certificaat Naast de strenge kwaliteitseisen die wij aan onze productielocaties stellen, hebben wij ook zelf het IFS Broker certificaat behaald. Door te werken met IFS Broker als certificeringsstandaard zorgen wij ervoor dat er gewerkt wordt volgens de juiste kwaliteitsnormen. Op deze manier kunnen we waarborgen dat we onze producten zo veilig mogelijk leveren.

Over IFS broker

IFS broker is een norm speciaal voor bedrijven die handelen in producten en grondstoffen, maar deze niet zelf produceren. Aangezien we geen eigen productie hebben, is deze norm op ons van toepassing. De norm omschrijft een groot aantal eisen die ons helpen een goed kwaliteitssysteem op te zetten. Op deze manier worden we gestimuleerd altijd te werken op een hoog kwaliteitsniveau en zorgen we ervoor dat belangrijk zaken niet vergeten worden. De vaste procedures omschrijven hoe we moeten werken om zeker te weten dat onze producten voldoen aan de juiste normen en aan de beste kwaliteit.

Ons IFS certificaat kunt u hier downloaden.