Kwaliteit

Het waarborgen van voedselveiligheid en consistente productkwaliteit zijn topprioriteiten binnen onze bedrijfsvoering. De producten die wij leveren, worden gemaakt door BRC- of IFS-gecertificeerde bedrijven. Dit houdt in dat processen goed worden beheerst en hierdoor staan deze bedrijven ook garant voor een hoge kwaliteit en een zo veilig mogelijk product. Deze standaarden houden ons allemaal scherp om te blijven presteren. Eventuele afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en getackeld en nieuwe inzichten en verbeteringen worden snel geïmplementeerd.

Tijdens productie

Tijdens de productie van onze producten wordt volgens de hoogste kwaliteitsnormen gewerkt om de kwaliteit en voedselveiligheid te waarborgen. Er wordt volgens vaste procedures controle uitgevoerd op onder andere:

Productielijn voor produceren en verwerken van vleesvervangers
 • Inkomende goederen
 • Effectiviteit schoonmaak
 • Temperatuur halffabricaten
 • Verhittingsproces
 • Gewicht eindproduct
 • Temperatuurbeheersing in ruimtes en tijdens transport
 • Metaaldetectie
 • Visuele aspecten eindproduct

Voorzorgsmaatregelen en analyses

Om continue kwaliteit en voedselveiligheid te garanderen vinden er ook buiten de productie om controles en analyses plaats. Het gaat hierbij om:

 • Sensorische keuring
 • Chemische analyses
 • Microbiologische analyses
 • Omgevingsonderzoek op o.a. listeria

Referentie en traceerbaarheid

Laboratorium waar onze vleesvervangers worden gecontroleerdVan elke productiebatch wordt er een monster opgeslagen en bewaard tot de vervaldatum van de batch. Alle proces- en analyseresultaten worden bewaard tot ten minste twee jaar na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

Een volledige traceability bottom-up en top-down is mogelijk met behulp van enkel de naam en batchcode of vervaldatum. Traceability testen worden regelmatig uitgevoerd als onderdeel van interne audits.

Productielocaties

Leveranciers selectie

Nutrilab B.V.